Strafrecht

Iedere verdachte heeft recht op bijstand van een advocaat. Het is raadzaam om al in een zo vroeg mogelijk stadium juridische bijstand van een advocaat in te schakelen. Een advocaat kan met de verdachte een strategie voor de verdediging afstemmen. De verdediging in strafzaken verschilt naar gelang de aard van de procedure. Daarbij is het van zeer groot belang dat een verdachte zich goed beseft dat hij nimmer hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling.

De advocaat kan bestuderen of er door het openbaar ministerie of de politie vormfouten zijn gemaakt. Zo dient iedere verdachte op zijn recht om te zwijgen gewezen worden alvorens de verdachte wordt gehoord. Een advocaat bewaakt namens de verdachte de goede procesorde en kan in het belang van de verdediging getuigen doen horen.

Ter zitting is een belangrijke taak weggelegd voor de advocaat. De advocaten van Van Sikkelerus & Ray Advocaten beschikken over een ruime ervaring in het bijstaan van verdachten in zeer uiteenlopende zaken. De advocaten van Van Sikkelerus & Ray beschikken tevens over veel ervaring op het gebied van het jeugdstrafrecht. De advocaten van Van Sikkelerus & Ray nemen tevens deel aan de piketregeling voor zowel het volwassenenstrafrecht als jeugdstrafrecht.

 

 
Alle rechten voorbehouden.
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement