Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers hebben voortdurend te maken met arbeidsrecht en sociale zekerheid. De Nederlandse arbeidswet- en regelgeving is complex en wordt daarnaast ook constant gewijzigd. Iedere werkgever en werknemer wordt direct geconfronteerd met deze complexe wet- en regelgeving. Om alle mogelijkheden optimaal te benutten, heeft u behoefte aan ondersteuning en advisering die up-to-date is.

Van Sikkelerus & Ray Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij staan onze cliënten bij in ontslagzaken en adviseren werkgevers en werknemers omtrent alle aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen. Een goed en tijdig advies kan bijdragen aan prettige arbeidsverhoudingen.

Veel conflicten ontstaan over de opzegging en ontbinding van arbeidsovereenkomsten, loonbetalingen, de toepasselijkheid en uitleg van CAO's alsmede uitleg van concurrentie- en relatiebedingen. Voeg daarbij de problematiek terzake de arbeidsongeschikte werknemer en het zal duidelijk zijn dat een adviseur met specialistische kennis van het arbeidsrecht voor werkgever en werknemer een absolute noodzaak is geworden.

Een ondoordachte en snel genomen beslissing kan in het arbeidsrecht veel geld kosten, voor daarom zoveel als mogelijk (vooraf) overleg met uw raadsman alvorens een beslissing te nemen. Veel conflicten kunnen met een goed advies worden opgelost en daarmee kan een (onnodige) procedure veelal worden voorkomen.

Indien een procedure onvermijdelijk of aan te raden is staat Van Sikkelerus & Ray Advocaten u, met een team van gespecialiseerde en gelouterde advocaten graag bij.

 

 
Alle rechten voorbehouden.
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement