Privaatrecht

Privaatrechtelijke problemen kunnen zich voordoen tussen bedrijven en of personen onderling. Daarbij kan gedacht worden aan onder andere incassoprocedures, de hiervoor nader besproken arbeidsrechtelijke zaken, echtscheidingen of bijvoorbeeld huurzaken.

Van Sikkelerus & Ray Advocaten kan u in een vroeg stadium adviseren. Veel problemen kunnen voorkomen worden door u tijdig juridisch te laten adviseren.

Indien een procedure onvermijdelijk blijkt staat Van Sikkelerus & Ray Advocaten u graag bij.

 

 
Alle rechten voorbehouden.
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement