Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht is een complex rechtsgebied waarbij men vaak met korte termijnen geconfronteerd wordt. Snel handelen en goed advies is daarom erg belangrijk.

Indien een faillissement is uitgesproken heeft men 8 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Vaak kan tijdens een hoger beroep nog een en ander rechtgezet worden. Laat de mogelijkheden nakijken door Van Sikkelerus & Ray Advocaten.

Vaak kan tijdens een faillissement een aansprakelijkstelling door een curator plaatsvinden, zelfs soms voor het tekort in de boedel. Voor het voeren van een goed verweer kunt u zich laten vertegenwoordigen door Van Sikkelerus & Ray Advocaten.

Het kan voorkomen dat een curator zijn werk niet naar behoren uitvoert of zelfs dat een bestuurder onbehoorlijk heeft gepresteerd. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te worden zodat alle rechten en aanspraken behouden blijven en niet verloren gaan.

Mocht de schuldenlast te groot worden dan zijn er ook juridische mogelijkheden waarbij wij u kunnen bijstaan. Een schuldsanering of een akkoord met de crediteuren kan dan een optie zijn. Wij kunnen uw juridische strategie bepalen en de koers uitzetten om een goede regeling te treffen.

 

 
Alle rechten voorbehouden.
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement