Incassoprocedures

Niet betalende afnemers kunnen soms de vreugde van het ondernemen ontnemen. Daarnaast kunnen deze afnemers voor behoorlijk wat liquiditeitsproblemen zorgen. Om een einde aan de oplopende debiteurenstand te maken dient men de nodige juridische rituelen te voeren ter incasso van de vorderingen. Dit soort procedures noemt men een incassoprocedure.

Het is verstandig om een incassoprocedure direct bij een vertrouwde advocaat aan te leveren, zodat direct bekeken kan worden wat het plan van aanpak zal zijn, waaronder het leggen van conservatoir beslag. Wij treden graag met u in overleg om op zo'n pragmatisch mogelijke wijze uw openstaande facturen bij uw debiteuren te incasseren.

Het is mogelijk om uw vorderingen te incasseren op basis van het incassostaffeltarief op basis van het uurtarief. Wij overleggen daarover graag met u.

 

 
Alle rechten voorbehouden.
Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy statement